Cenik

Cena pre dospelú osobu:

 • leto: 9 €
 • zima: 10 €

Dieťa do 3 rokov zdarma!
Deti do 10 rokov 50% z ceny ubytovania

Zvieratká a krátkodobé pobyty dohodou.

Prenájom celéj chaty: Cenovú ponuku prenájmu chaty vystavujeme individuálne.
Výška ceny prenájmu závisí od termínu a počtu osôb.

Kapacita chaty:
8 osôb – izby: 1/4 + 1/4

UBYTOVACÍ PORIADOK CHATA ZUBEREC

 1. V deň príchodu sa klient môže ubytovať od 17:00 hodiny
 2. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, ubytovatel mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 3. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási chate.
 4. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu – údržba, havarijné stavy, upratovanie.
 5. Chata nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 6. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom ubytovatela do 22.00 hodiny.
 7. Na izbach chaty klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy rozhlasových alebo televíznych príjmačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 8. V objekte chaty a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 9. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 10. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať za podmienky, že s tým ubytovacie zariadenie súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa, zvieratá nesmu spôsobiť žiadne poškodenia objektu, za zvieratá su učtovane poplatky podla individualnej cenovej ponuky, majitel tiež môže vyzvať pred príjazdom do chaty klienta k použitiu vlastných obliečok na lôžka. 
 11. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby. Za všetky škody spôsobené na majetku chaty zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 12. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná, pri odchode zavrieť dvere a zanechať izbu v stave v akom ju prevzal.
 13. Klient platí účet za ubytovanie pri príchode, ak nie je dohodnuté inak.
 14. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s dohodnutou cenovou ponukou.
 15. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti chaty prijíma vedenie chaty.
 16. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na našich www. stránkach. Prosíme o jeho prečítanie a dodržiavanie.
 17. V celom ubytovacom zariadení platí PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA a CHODENIA V OBUVI.
 18. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.
 19. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 20. Zálohy na ubytovanie su nevratné. Po dohode s majiteľom si klient môže zmeniť dátum príchodu.
 21. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo žiadať o okamžitú nápravu a v prípade opakovaného porušenia žiadať ukončenie pobytu bez finančnej náhrady alebo naučtovať škody ktoré boli spôsobené.
  V Habovke 01.01.2020

Nezáväzná rezervácia

Užitočné informácie

Kontakty
Cenik
Ubytovací poriadok